Nucleus GP 1.6.8.3 frissítés

Nyomtatás

Életbe lépett a 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet (a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról) módosítása.

A 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet (a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról) friss módosítása végre tisztázza az ellentmondást az alkalmassági érvényességi idő és a vezetői engedélyek érvényességének az érintett születésnapjához való igazítása között.

Az új 2021.07.01.-től hatályos módosítása alapján:
5§ (7. bek.) Az egészségi alkalmassági vizsgálat határidejét az 1. és a 2. alkalmassági csoport esetében is úgy kell megállapítani, hogy annak hónapja és napja megegyezzen a vizsgált személy születésének hónapjával és napjával. E szabály alkalmazása esetén az (1) bekezdésben előírt határidő a vizsgált személy határidőt követő első születésnapjáig túlléphető. Ha a vizsgált személy február 29-én született, és az alkalmasság határideje lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor az alkalmasság határideje február 28-án jár le.

A módosítás értelmében az 1. csoportú paciensek esetében a (1.) bek. által meghatározott érvényességi időt követő, a 2. csoportú (hivatásos) sofőrök esetében pedig az érvényességi időt megelőző születésnaphoz kell igazítani az alkalmassági vélemény érvényességi idejét.

A program ezentúl a jelen rendeletmódósítással összhangban fogja automatikusan beállítani a következő alkalmassági vizsgálat időpontját.