Nucleus MD 1.2.9.11 frissítés

Nyomtatás

Várandósság megállapítása és rizikófelmérés strukturált dokumentum EESZT-be küldése. TAJ érvényességének ellenőrzése.

A „RIZIKÓFELMÉRÉSI ADATLAP ÉS TÁJÉKOZTATÓ FELELŐS SZEMÉLY VÁLASZTÁSÁRÓL” dokumentum ezentúl az EESZT-be is beküldésre kerül strukturált dokumentum formájában. A szakmai irányelvek és a hatályos rendeletek szerint a dokumentumot az alábbi időpontokban szükséges beküldeni:
– A várandósság megállapításakor vagy a 91. nap utáni első orvosi vizsgálat alkalmával (Ekkor mindenképpen KÖTELEZŐ!!!)
Amennyiben a 91. napig változik a rizikóbesorolása a várandósnak, annyiszor kell beküldeni, ahányszor változott (például: terhességi cukorbetegség). Ilyenkor nem a dokumentum új verzióját, hanem teljesen új strukturált dokumentumot kell beküldeni. Egy várandósnak több „Várandósság megállapítása és rizikófelmérés” típusú dokumentuma is lehet.
A dokumentum csak ellátási eseményhez kapcsolódóan generálható, ezért csak a vizsgálati lapok „Naplóadatok…” fülén található „Új irat” gomb használatával érhető el.

A 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet 2022. január 1-től hatályos szövege alapján az Ebtv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott támogatással történő rendelésére jogosító szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató orvosa (vényírási szerződéssel rendelkező orvos) társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén, az orvos kötelezően ellenőrzi a beteg jogviszonyát.
A jogviszonyellenőrzési kötelezettség elvégzése érdekében a Nucleus MD rendszerben bekapcsoltuk a funkció gyors elérhetőségét.
A terápiás lapon a gyógyszerírási funkciók mellett egy „TAJ ellenőrzés” feliratú mező is megjelenik.

A funkció akkor használható, ha a felhasználó a programban beállította a TAJ ellenőrzés elvégzéséhez szükséges jelszót. A felhasználó nevet nem kell megadni, azt a program a pecsétszám alapján, az általános generálási szabályok szerint automatikusan előállítja (OBVN-xxxxxUSER ahol az xxxxx az orvos pecsétszáma).
A jelszó megadása a „Kommunikáció a külső rendszerekkel” gomb lenyíló menüjében érhető el.

Az adott felhasználónévhez kapcsolódó jelszó alapból az orvos által megkötött vényírási szerződésének 10 jegyű azonosítószámával egyezik meg. (Amennyiben ez esetlegesen nem áll rendelkezésére a jelszót a megyei NEAK-tól lehet e-mailben újra elkérni.) Ezt a jelszót a használat előtt mindenképpen meg kell változtatni a Online jogosultság és TAJ ellenőrzés 12.00 (gov.hu) oldalon. A programban a már megváltoztatott jelszót kell majd beállítani.
Bizonyos esetekben a jelszó aktiválásához a program újraindítására is szükség lehet.
A TAJ ellenőrzés eredménye az ellenőrző funkció mezőjében jelenik meg (amennyiben az ellenőrzés sikeres volt).
Amennyiben érvénytelen a jogviszonya a magánorvosnál megjelenő betegnek (akár járuléktartozás, akár egyéb okból), számára társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, gyógyászati ellátás. Ez esetben a recepten a „Teljes ár” jogcímet kell megjelölni. Az érvénytelen jogviszonyok esetében program automatikusan (egyenlőre) nem állítja át a jogcímet, ezt az orvosnak kell elvégeznie!
A TAJ ellenőrzést csak akkor kell elvégezni, ha a beteg számára támogatott gyógyszer/termék kerül felírásra!