Nucleus MD 1.2.9.7 frissítés

Nyomtatás

Változás a 2. csoportú jogosítvány érvényességi idejének meghatározásában.

44/2021. (X. 19.) EMMI rendelettel a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításra kerül, miszerint:

  1. § A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 5. § (7) bekezdésében az „1. és a 2. alkalmassági csoport esetében is” szövegrész helyébe az „1. alkalmassági csoport esetében” szöveg lép.

    A rendeletmódosítás a kihirdetését követő 30. napon (azaz XI.18.-án) lép hatályba, így a frissítés után a program már az új szabályoknak megfelelően számol.